1-555-645-324 Monday - Sunday 10:00 - 22:00
Antropologia reklamy – naukowe podejście do reklam

Antropologia reklamy – naukowe podejście do reklam

Antropologia reklamy to część antropologii kulturowej, badająca reklamy przy użyciu metod i środków antropologii kultury.
Antropologia kulturowa zajmuje się kulturą oraz człowiekiem jako twórcą kultury i osobą przez nią ukształtowaną. Bada więc kulturę we wszystkich jej aspektach, ponieważ jest ona nierozerwalnie związana z codziennym życiem ludzi.

Reklama, podobnie jak kultura ogółem, również stanowi integralną część ludzkiego życia, w naszym społeczeństwie właściwie niemożliwą do uniknięcia, ponieważ towarzyszy nam na każdym kroku. Antropologia reklamy bada, w jaki sposób reklama łączy się z kulturą życia codziennego, z mitami i wierzeniami, i w jaki sposób wywiera wpływ na ludzi, odwołując się do wartości, które oni znają i cenią.

Antropologia zajmuje się także symboliką i strukturą reklamy, bada ją na tle współczesnej estetyki, kanonów piękna i zachowania, na tle języka, odwoływań do innych treści kultury, a także z punktu widzenia socjologii.

nauka

Close Menu