Ferma, chów, jajka

Ferma, chów, jajka

Ferma drobiu to określenie specjalnie wydzielonej i odpowiednio zabezpieczonej sanitarnie jednostki zajmującej się chowem, a czasem także hodowlą drobiu. Każda z takich ferm musi być odpowiednio wyposażona i przestrzenna. W zależności od głównego celu fermy dzieli się na trzy podgatunki. Zarodowe gdzie zwierzęta są hodowane celem udoskonalania i rozmnażania.

Reprodukcyjne, które pozyskują gatunki z ferm zarodowych i rozmnażają i krzyżują różne odmiany kur. Produkcyjne, w których prowadzony jest intensywny chów drobiu w celach zbytu takich produktów jak jaja lub mięso drobiowe.

W zależności od tego w jakich warunkach żyją kury hodowane na fermach produkcyjny rozróżnia się różnego rodzaju chowy, które muszą być określone np. w sklepach stosuje się do tego określoną numerację. Chów ściółkowy kur w skrócie określa to, że kura żyje w budynku w sztucznie wykreowanych warunkach, jednocześnie mając swobodny dostęp do piasku i grzęd. Jest to najczęściej spotykany rodzaj chowu, z którego większość jaj trafia do sklepów spożywczych.

Jajka ekologiczne najczęściej pozyskiwane są z ferm gdzie odbywa się chów ekologiczny. Chów ekologiczny określa swobodny dostęp zwierząt do świeżego powietrza i naturalnych wolnych wybiegów, ponadto by jajka spełniały funkcję ekologicznych, kury hodowane na takiej fermie muszą być karmione paszą posiadającą certyfikat ekologiczny. Taki rodzaj chowu ma również swój określony numer, jednak jest mniej spotykany w sklepach niż jaja z chowu ściółkowego.

Sposób hodowli kur ma nie tylko znaczenie etyczne, ale także ma bardzo duży wpływ na wartości i jakość jajek.

Więcej info na: Ferma drobiu Kaźmierczak – Jajka ściółkowe