Jakie korzyści wynikają z reklam?

Jakie korzyści wynikają z reklam?

Reklamy poprzez swoje istnienie i nieustanny rozwój mają duże znaczenie w codziennym życiu. Ich główną rolą jest informowanie o danym produkcie – o którym w innym przypadku raczej byśmy nie usłyszeli lub nie zwrócili na niego uwagi. Reklama przedstawia ten produkt i jego zalety.

Druga z korzyści płynących z reklamy pojawia się, gdy producenci płacą za reklamy w czasie np. imprez sportowych, za product placement w filmach i serialach, gdy przygotowują nagrody dla uczestników konkursów (opatrzone swoim logo); często są to kwoty stanowiące zasadniczą część budżetu danego projektu. Bez reklam nie mogłyby powstać lub istniałyby w znacznie skromniejszym zakresie.

Nie można także zapominać, że reklamy tworzą nowe miejsca pracy i pomagają w utrzymaniu obecnych, ponieważ reklamę trzeba zaprojektować i wykonać.

Czasem reklama pomaga w budowaniu właściwych postaw i zachowań w społeczeństwie. Np. reklama wody mineralnej nie tylko zachęca do sięgnięcia po tę konkretną wodę, ale po wodę w ogóle zamiast słodzonych napojów i kawy, przedstawiając wodę jako ważną część zdrowej diety.

woda mineralna